GRAVSTENAR


Ett vackert och bestående minne av en anförvant eller vän som gått bort är gravvården. Den måste väljas och utformas med känsla för stil och värdighet. Vi har mångårig erfarenhet av gravvårdstillverkning, firman grundades 1924, och vi utför gravvårdar i alla i handeln förekommande stensorter. Vi utför även renoveringar och textkompletteringar.

Vi åtar oss, utan kostnad, att lösa alla praktiska problem i samband med uppsättningen av gravstenen. Vi sköter kontakten med myndigheter etc. för inlämnande av nödvändiga ritningar och ansökningshandlingar. Eftersom sten är ett naturmaterial kan variationer i färg och struktur förekomma. Detta är bara ett litet urval av vad vi kan tillverka. Kontakta oss för fler exempel.
Ni kan även om ni önskar, själva designa Er sten och välja stensort, egen form, egen dekor och text och i samarbete med oss ta fram en sten som känns personlig för Er. Vi kan erbjuda det här eftersom allt arbete utförs på vårt stenhuggeri här i Kungälv.

[Klicka på bilderna för att se i större format]