- Sedan 1924 -
Kungälvs stenhuggeri AB


Kungälvs Stenhuggeri AB startades i Kungälv 1924 och drivs idag av tredje generationen. 80 års erfarenhet med egen tillverkning är en garanti för god kvalitet. Vi utför arbeten i granit, kalksten, marmor och skiffer, allt enligt era krav och önskemål.

Vi är medlemmar i Gravvårdsfirmornas Riksorganisation och Sveriges Stenindustriförbund.


Kontakta oss