- Sedan 1924 -
Kungälvs stenhuggeri AB


Kungälvs Stenhuggeri AB startades i Kungälv 1924 och drivs idag av tredje generationen. 80 års erfarenhet med egen tillverkning är en garanti för god kvalitet. Låt oss hjälpa er att hitta en gravsten som passar er, hjälper kunder i Göteborg med omnejd. Vi utför arbeten i granit, kalksten, marmor och skiffer, allt enligt era krav och önskemål.

Vi är medlemmar i Gravvårdsfirmornas Riksorganisation och Sveriges Stenindustriförbund.


Kontakta oss